ป้องกันการเขียน
Write Protection

ช่วยจัดการ

usbเครื่องก็อปปี้

USB

เครื่องคัดลอก ลบออก

SD,mSD เครื่องก็อปปี้

SD/mSD

เครื่องคัดลอก ทดสอบ

CF,CFast เครื่องคัดลอก

CF/CFast

เครื่องคัดลอก

PCIe เครื่องคัดลอก

PCIe

เครื่องคัดลอก

HDD,SSD เครื่องก็อปปี้

HDD/SSD

เครื่องคัดลอก ลบออก

MINIเครื่องคัดลอก

MINI Series

เครื่องคัดลอก

DVD ดีวีดี เครื่องก็อปปี้

MULTI-MEDIA

เครื่องคัดลอก